Praktische informatie

Van alle mogelijke informatie voor een Krugerparkreis probeer ik hier vooral die informatie te geven die bij een safari van direct nut kan zijn.

Er valt natuurlijk veel praktische informatie te geven voor een reis naar het Krugerpark. De ene keer ligt die informatie voor de hand, de andere keer minder. Al die informatie kan hier nooit allemaal tegelijk gegeven worden.

Ik probeer vooral die informatie te geven waar je bij een safari naar en in het Krugerpark direct wat aan hebt. Categorieën die daarbij de revue passeren, zijn: de reis ernaartoe, in het Krugerpark zelf, op begeleide safari, en veel gestelde vragen. De foto’s in de slideshows sluiten aan op de verstrekte praktische informatie of laten iets zien waar je bij je safari je voordeel kan doen.

De gegeven informatie helpt je een beeld te vormen van praktische zaken voor je Krugerparksafari, maar kan natuurlijk nooit antwoorden geven op jouw individuele en specifieke vragen. Die antwoorden kun je wel krijgen in een oriëntatie– of adviesgesprek met Krugerparkgids. Neem voor zo’n gesprek contact op.